HouseMafia.pl : The house of god
5 Lipca 2022r
» On-line: 38 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów Adrianek8510~ dla Dla całej społeczności HM- Witam wszystkich i pozdrawiam Filips90~ dla - Niewiem czy mi sie uda,ale kiedys kilka lat wstecz poznalem przez te strone goscia o imieniu Marek z Inowrocławia...tworzy muzyke w FL Trance Uplifting. Utrzymywalismy kiedys kontakt na gg - lecz ja potem nr stracilem i wlasnie szukam tej osoby. Jesli sie okaze ze go znajde lub ktos go zna,to poprosze o kontakt na e-mail : [email protected] Bystry91~ dla - Pozdrowienia !!! artbi~ dla Pozdro dla Metadorów- Pozdrawiam wszystkich z portalu HOUSE MAFIA dodałem nowe nutki bo od wielu miesięcy cicho i głucho na tej stronie a z czego widzę nikt nic nie wrzuci tylko czeka na sępa pozdrawiam serdecznie :-) oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 04.08.10

MdK - wywiad dla HouseMafia.pl

Dla wszystkich klubowiczów przegl?daj?cych portal przygotowali?my nowo??. Co tydzie? na ?amach portalu ukazywa? si? b?d? wywiady z Polskimi Artystami. W tym tygodniu specjalnie dla portalu HouseMafia.pl wywiad z MdK.

MdK (Robert Gackowski) by? go?ciem Marcina Kuberskiego. Zapraszamy do zapoznania si? z naszym wywiadem!


1. Dlaczego i sk?d wzi?? si? twój pseudonim artystyczny MdK?

"Hehe jedno z najcz??ciej zadawanych mi pyta?. Wszystko zacz??o si? jakie? 6 lat temu, gdy rozpoczyna?em swoj? przygod? z muzyk?. Swoje pierwsze (jak?e archaiczne) nagrania podpisywa?em roboczo "Marko Di Krissow". Po up?ywie kilku miesi?cy przyszed? czas na pierwszy booking w klubie.. Pseudonim jednak wzbudza? we mnie mieszane uczucia st?d zdecydowa?em si? go lekko stuningowa? na MdK :)"

2. Wyja?nij nam w skrócie jak rozpocz??a si? twoja przygoda z graniem? Twój pierwszy raz za konsolet?.

"Bardzo ci??ko jest zacz?? gra?. Oczywi?cie mo?na ?wiczy? na wszelkich programach komputerowych jednak w tamtych czasach rynek muzyczny wygl?da? zupe?nie inaczej.. Aby gra? na imprezach trzeba by?o gra? na CD-Player'ach lub gramofonach. Zwa?ywszy na cen? sprz?tu, bardzo ci??ko by?o m?odym DJ-om zrobi? ten pierwszy krok. Ja mia?em jednak sporo szcz??cia. W okresie, gdy rozpoczyna?a si? moja muzyczna fascynacja mój wujek by? w?a?cicielem klubu. Dzi?ki jego uprzejmo?ci mog?em po?ycza? konsol? i powoli uczy? si? gra?.. Potem pierwsze szlify w klubie, pierwsze znajomo?ci z DJ-ami, potem wyjazdy i tak to si? zacz??o ;)"
3. Jak? aktualnie muzyk? prezentujesz?

"Oj zale?y, któr? nog? wstan? hehe Generalnie od ponad roku staram si? ?mia?o kroczy? w kierunku technicznego minimalu. Oczywi?cie nie mo?na brn?? tylko w jednym kierunku, dlatego cz?sto te? grywam tech house'owo, czy nawet progresywnie. Sporadycznie zdarza mi si? zagra? trance, jednak jest on bardzo daleki od klasycznego p?ywaj?cego trance'u"

4. Którego z polskich oraz zagranicznych artystów oceniasz najwy?ej? Swoj? ocen? uzasadnij.

"Warto rozgraniczy? artyst? jako DJ-a i artyst? jako producenta, gdy? jak wiadomo nie ka?dy dobry producent jest dobrym DJ-em i odwrotnie ;)Je?eli chodzi o DJ-ów to z na pewno Cez Are Kane. Zawsze gra swoje klimaty i stara si? pokaza? polskiej publice inne, nieco mniej znane w Polsce klimaty. Z zagranicznych zdecydowanie Richie Hawtin :) Wraz z M_nus'ow? ekip? zawsze tryska energi? i nap?dza publik?. Warto go równie? doceni? za wiecznym szukaniem nowych technologi hehe Z producentami ci??ko wymieni? tego jedynego. Na wyró?nienie zas?uguje na pewno Wojtek z Sebastianem, czyli Double U & SS. Z zagranicznych przede wszystkim mia?d??cy ostatnio Joris Voorn, lekko zagubiony Dubfire, czy nieszablonowy Popof."

5. Mia?e? okazje zaprezentowa? si? w kilku klubach w ca?ej Polsce. Jak oceniasz który z nich jest najlepszy i dlaczego?

"Faktycznie troszk? si? ich zebra?o hehe… W Polsce dziel? kluby si? na 2 gatunki - du?e lokale, w których jest bardzo zró?nicowana publika i mniejsze, bardziej ekskluzywne. Z tych pierwszych na pewno Protector w Ostrowie oraz Ekwador Manieczki, gdzie zawsze publika dopisuje i ?wietnie si? bawi. W?ród drugich chyba najlepszy klub w jakim by?em, czyli X-Demon w Lesznie. Bardzo wyselekcjonowana publika, powalaj?cy wystrój i duch house'owej muzyki. Mo?na gra? od funky do ci??szych brzmie?, a publika bawi si? w najlepsze. Ostatnio spodoba?o mi si? równie? nowe oblicze Inferno w Ostródzie."

6. Rok 2010 jest chyba dla Ciebie najbardziej prze?omowym, zagra?e? co prawda na bocznych scenach ale na jednych z wi?kszych wydarze? klubowych w Polsce, mam tu na my?li enTrance oraz Sunrise Festival. Czy uwa?asz ?e b?dzie to mia?o znacz?cy wp?yw na Twój dalszy rozwój w karierze?

"Zdecydowanie prze?omowy! Hehe My?l?, ?e ka?dy pocz?tkuj?cy DJ w Polsce marzy zagra? na takich eventach jak enTrance, czy Sunrise Festival. To co? niezwyk?ego - by? tam i tworzy? cho? w minimalnym stopniu to widowisko. Jest to tak?e doskona?a promocja mojej osoby. My?l?, ?e pomo?e mi to odwiedzi? kolejne miejsca w Polsce. Rok 2010 jest tak?e prze?omowy z innego wzgl?du.. Wreszcie, po 5 latach usilnych prób - uda?o mi si? zmobilizowa? i zacz?? tworzy? muzyk? hehe… Ju? niebawem czeka mnie wyst?p na Main Stage polskiej edycji "Trance Around The World" z Above&Beyond, tak?e ten rok mog? z czystym sumieniem uzna? za rewelacyjny."
7. Trudno nie zauwa?y? w ostatnim okresie czasu grasz sporo na imprezach z ch?opakami z MDT. Jak wygl?da Twoja wspó?praca z agencj??

"Zawsze razem wychodz? fajne imprezy ;) Niezale?nie w jakim klubie. W tym roku mia?em okazj? zagra? a? na 2 evetnach organizowanych przez Music Defeats Time. Oba wywar?y na mnie olbrzymie wra?enie zarówno pod wzgl?dem organizacyjnym, jak i artystycznym. Zarówno enTrance, jak i Sunrise by?y najlepszymi imprezami w moim ?yciu i mam cich? nadziej?, ?e jeszcze kiedy? uda mi si? zago?ci? na jakim? evencie organizowanym przez nich."

8. Jak si? przedstawiaj? twoje najbli?sze wyst?py? W planach jest jaki? du?y event?

"W najbli?szym czasie planuj? odwiedzi? kilka klubów w Polsce ;) Odwiedz? troszk? klubów w Wielkopolsce, na Mazurach, czy na Pomorzu. Najbli?sze tygodnie to jednak przede wszystkim imprezy z cyklu before TATW. Je?eli chodzi o eventy tak jak mówi?em wcze?niej - 15 pa?dziernik Trance Around The World z Above&Beyond w Stoczni Gda?skiej. A co dalej? Zobaczymy :)"

9. Czy w przysz?o?ci planujesz w?asne produkcje?

"Mozolnie, ale sukcesywnie brn? w kierunku w?asnych produkcji ;) W grudniu 2009 ukaza? si? mój remix hymnu enHouse 2009, stworozny wspólnie z Moosakiem. Aktualnie sko?czy?em prace nad kolejnymi 2 remixami, a ju? wkrótce pojawi? si? moje pierwsze produkcje."

10. Gdyby? mia? wybra? najlepsze utwory tego roku, które wybra?by? i dlaczego?

"Cirez D - On Off (Sebastien Leger Remix) - znakomity remix, znakomitego utworu. Tryskaj?ca energia i bardzo chwytliwy motyw przewodni. Doskonale sprawdza si? w ka?dym klubie i wzbudza prawdziw? eufori? na parkiecie.
Nalin & Kane - Beachball (Joris Voorn Remix) - cudowny remix spod r?ki Jorisa. Prawdziwa energia, która a? buja do przodu.
Julian Jeweil - Babou (Original Mix) - pot??ny kawa?ek. Przy dobrym nag?o?nieniu beat po prostu mia?d?y."

11. Jak? widzisz przysz?o?? m?odych dji dla polskiej muzyki klubowej?

"Niestety robi si? coraz ci??kiej w polskich klubach.. Spadaj?ca frekwencja bardzo niech?tnie nastawia w?a?cicieli do bookowania DJ-ów. W ostatnim czasie pojawi?a si? prawdziwa moda na "byciem DJ-em". Niestety wi?kszo?? z tych m?odych DJ-ów nie robi tego z pasji, lecz dla "szpanu". Graj? hity radiowe, niszcz?c i tak kulej?cy rynek.. Nie t?dy droga.. Cho? sam zaliczam si? jak najbardziej do okre?lenia "m?ody DJ", staram si? ci?gle i?? do przodu i robi? to co kocham. ?eby gra? trzeba mie? prawdziw? pasj?, tylko cz?owiek z pasj? mo?e osi?gn?? cokolwiek.. Zaczynaj?c w wieku 15 lat wiele osób nie wró?y?o mi zbyt d?ugiej "kariery". Swoj? uparto?ci? i ambicj? pokona?em jednak przeszkody i dzi? maj?c 20 lat mog? z czystym sumieniem stwierdzi?, ?e osi?gn??em wi?cej ni? tylko mog?em sobie wymarzy?.. Trzeba mie? tylko determinacje i ambicje."

12. Czy mia?e? jak?? ?mieszn? akcje podczas bycia dj-em?

"2 lata temu robili?my wielki urodzinowe on tour VIP Agency po ca?ej Polsce.. Przez ten czas sporo naje?dzi?em si? z Erwinem Spitsbaardem, Asino, czy Flexem po klubach. Praktycznie ka?da impreza ko?czy?a si? ?mieszn? sytuacj? heh… Erwin jednak pobi? wszystkich podchodz?c w McDonaldzie do kasy i mówi?c strasznie ?amanym j?zykiem polskim "r?ce do góry to jest napad" hehe..."

13. Czym zajmujesz si? na co dzie?… pracujesz, studiujesz?

"Aktualnie studiuje informatyk?… hehe Troszk? taka misja samobójcza"

14. Twoje najwi?ksze marzenie?

"Zagra? na Main Stage jakiej? du?ej imprezy i stworzy? jaki? fajny numer."

 Dodał: MartinEvvent, czytany razy: 4507
Źródło: HouseMafia

Tagi: Wywiad MdK enTrance 2010 Sunrise Festival Festival
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2022 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
fotografia ślubna, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Częstochowa, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Łódź,
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt