HouseMafia.pl : The house of god
29 Maja 2022r
» On-line: 51 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów Adrianek8510~ dla Dla całej społeczności HM- Witam wszystkich i pozdrawiam Filips90~ dla - Niewiem czy mi sie uda,ale kiedys kilka lat wstecz poznalem przez te strone goscia o imieniu Marek z Inowrocławia...tworzy muzyke w FL Trance Uplifting. Utrzymywalismy kiedys kontakt na gg - lecz ja potem nr stracilem i wlasnie szukam tej osoby. Jesli sie okaze ze go znajde lub ktos go zna,to poprosze o kontakt na e-mail : [email protected] Bystry91~ dla - Pozdrowienia !!! artbi~ dla Pozdro dla Metadorów- Pozdrawiam wszystkich z portalu HOUSE MAFIA dodałem nowe nutki bo od wielu miesięcy cicho i głucho na tej stronie a z czego widzę nikt nic nie wrzuci tylko czeka na sępa pozdrawiam serdecznie :-) oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 12.09.12

Nowe CDJ 850 White i DJM 850 White

Pioneer DJ oferuje nowe, bia?e wersje swoich bardzo popularnych odtwarzaczy CDJ 850 oraz w pe?ni cyfrowego miksera DJM 850. L?ni?co bia?y korpus tworzy stylowy obraz nowego produktu Pioneera.
Cechy CDJ 850 White:

1) Projekt dostosowany do ró?nych lokalizacji. Szara tarcza jog b?dzie idealnie pasowa? do ró?nych aran?acji wn?trza.
2) CDJ 850 dziedziczy od swoich poprzedników praktyczn? tarcz? JOG, dla jeszcze lepszej i efektywniejszej kontroli nad ?cie?k? d?wi?kow?. Prosty w obs?udze prze??cznik obrotowy aby przegl?da? opcje na zintegrowanym wy?wietlaczu.
3) U?ytkownik mo?e korzysta? z ró?nych formatów muzycznych oraz mediów poniewa? CDJ 850 jest kompatybilny z formatami MP3, AAC, WAV i AIFF zapisanych na urz?dzeniach USB lub CD.
4) CDJ 850 jest kompatybilny z oprogramowanie RekordBox.
5) Dzi?ki CDJ 850 u?ytkownik ma pe?n? kontrol? nad oprogramowaniem dla DJ’a dzi?ki funkcji MIDI. Wykorzystuj?c wbudowany interfejs USB HID, mo?e on wykonywa? bardziej z?o?one operacje na oprogramowaniu znajduj?cym si? na laptopie lub PC.
6) Dodatkowe funkcje:
• Automatyczna Funkcja Loop tworzy Beat Loop równo z naci?ni?ciem przycisku.
• Cztery poziomy 2 ustawie? mog? by? wykonane dla maksymalnego zakresu zmienno?ci pitch (± 6%, ± 10%, ± 16% i WIDE)
• Wznowienie funkcji odtwarzania muzyki z punktu, w którym zosta?a przerwana.
• Doskona?a odporno?? na drgania dzi?ki wbudowanemu Shock-Proof Memory

Cechy nowego DJM 850 White

1) Wbudowana karta stereo 24-bit/96kHz 4-w 4-OUT o wysokiej wydajno?ci razem z USB, 24bit/96kHz (Wbudowane USB Sound Card). Wysokiej wydajno?ci karta d?wi?kow? USB, która umo?liwia pod??czenie do czterech wej?? / wyj?? jednocze?nie, bez pogorszenia jako?ci d?wi?ku. Karta d?wi?kowa obs?uguje trzy ró?ne cz?stotliwo?ci próbkowania (96kHz/48kHz/44.1kHz ) i ASIO / Core standardy audio, które mog? by? u?ywane do nagrywania muzyki i do jej produkcji. Port USB na górze miksera zapewnia szybkie po??czenie z oprogramowaniem DJ poprzez laptopa. ?cie?k? sygna?u wyj?ciowego z miksera, mo?na ?atwo modyfikowa? za pomoc? w?asnego narz?dzia zainstalowanego w komputerze.
2) DJM-850 wyposa?ono w wiele zaawansowanych efektów d?wi?kowych, które podczas miksowania zapewniaj? u?ytkownikowi mo?liwo?ci praktycznie nieograniczone. Pioneer wprowadza tutaj nowink? - BEAT FX - funkcja która dostosowuje efekty do bitu. D?wi?k Color FX - The Sound FX Color - oferuje cztery rodzaje efektów (Filter, Crush, Noise i Gate), które mog? by? powi?zane z bitem z ka?dego kana?u. U?ytkownicy mog? manipulowa? funkcj? Sound FX Color w nowy, kreatywny sposob. Funkcja Effect zawiera do 13 ró?nych typów efektów (Delay, Echo, Echo Up, Spiral Reverb, Trans, Filter, Flanger, Phaser, Robot, Slip Roll, Roll i Reverse Roll), które mog? by? ??czone do 100 innych oryginalnych efektów.
3) Zastosowane wysokiej jako?ci komponenty, takie jak 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wyj?cia, oraz 32-bitowy cyfrowy procesor sygna?owy, oddzielne obwody analogowe i cyfrowe, i bardzo krótkie ?cie?ki d?wi?kowe sprawiaj?, ?e wyj?cie sygna?u z mixera ma przejrzysty i mocny charakter.
4) Proste po??czenie z Scratch Control (DVS) z TRAKTOR SCRATCH PRO 2/DUO 2. Mo?esz pod??czy? DJM-850 do komputera i zapewni? sobie kontrol? (DVS) za pomoc? odtwarzacza CDJ, przy u?yciu p?yty z kodem czasowym (znajdziesz j? w pakiecie TRAKTOR SCRATCH PRO 2/DUO 2).
5) Inne cechy CDJ 850:
• Wysoka wydajno?? - Fadery zaprojektowane jako mechanizm obs?uguj?cy pokr?t?a sk?adaj?ce si? z dwóch metalowych wa?ków, zarówno dla trwa?o?ci jak i sprawnego funkcjonowania. Ponadto nowy mechanizm jest konstrukcj? minimalizuj?c? negatywne skutki wilgoci lub py?u.
• AUTO STANDBY – mixer automatycznie wykrywa nieobecno?? sygna?ów wej?ciowych i prze??cza si? w tryb gotowo?ci.


Aneks:

* Rekordbox jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Pioneer
* WIDE dzia?a tylko z p?yt CD z plikami muzycznymi, takich formatów jak MP3, AAC, WAV i AIFF. Mog? one by? ustawione w trzech warto?ciach, ± 6%, ± 10%, ± 16%
* Obs?ugiwany Windows / MacOS. Dla systemu Windows, dystrybucja do trzech lub wi?cej systemów jest mo?liwa tylko przy u?yciu oprogramowania obs?uguj?cego ASIO.
* Funkcja karty d?wi?kowej USB mo?e by? u?ywana po zainstalowaniu sterowników i oprogramowania instalacyjnego z dysku CD-ROM, który zosta? do??czony przy zakupie.
* TRAKTOR SCRATCH mo?e by? u?ywany bez pod??czonej karty d?wi?kowej.
* TRAKTOR SCRATCH PRO 2/DUO 2 produkcji Native Instruments jako oprogramowanie DJ.
* Serato SCRATCH LIVETM i Serato DJ nie s? obs?ugiwane.
* Windows jest zastrze?onym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
* Mac i Mac OS s? znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
* TRAKTOR 2 jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Native Instruments, Inc
* DJ i Serato SCRATCH LIVETM s? zarejestrowanymi znakami towarowymi Serato.

 Dodał: MartinEvvent, czytany razy: 2992
Źródło: HouseMafia

Tagi: CDJ 850 White DJM 850 White Pioneer CDJ DJM
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2022 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
fotografia ślubna, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Częstochowa, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Łódź,
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt