HouseMafia.pl : The house of god
23 Września 2020r
» On-line: 45 / 1 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D ElectroShock~ dla Moderator- Siema!!! Uwazam ze brakuje zdecydowanie jednego gatunku w katalogu muzycznym! mianowicie Minimal-Techno . pozdrawiam mateusz~ dla NOWY TOMYŚL WLKP- pozdro dla NOWEGO TOMYSLA I CALEJ WLKP!!!!MATT M Carl002~ dla - Pozdro dla wariatów z M-CE :) kumpel026~ dla Moniki- Pozdrowienia dla wszystkich !!! oraz specjalne dla mojej kochanej Monisi !! pozdro z bydgoszczy !!!!!!!!!!!!!!! Lecimyyyyyyyyyyy Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 20.05.20

Organizatorzy Polskich festivali napisali list do premiera

W obliczu utrzymującej się niepewności organizacyjnej i ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19 przedstawiciele polskich festiwali – reprezentujący wszystkie dziedziny sztuk i różne modele organizacyjne – zwracają się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Wicepremierów, Pani Jadwigi Emilewicz i Pana Prof. Piotra Glińskiego o wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia dla sektora festiwali kulturalnych.
Treść listu:

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo Wicepremierzy, Ministrowie,

Sytuacja pandemiczna zatrzymała niemal wszystkie sektory gospodarki kreatywnej, w tym działalność instytucji kultury i przemysłów czasu wolnego. Z całą mocą uderzyła również w sektor festiwalowy. Wskutek wprowadzonych obostrzeń, ale także z poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczności i pracowników organizatorzy większości polskich festiwali, które miały się odbyć do końca bieżącego roku, byli zmuszeni zrezygnować z realizacji swoich przedsięwzięć.

Reprezentujemy wydarzenia należące do wszystkich dziedzin sztuki. Imprezy publiczne i niepubliczne, wydarzenia o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym, niszowe i popularne, organizowane przez samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Sytuacja pandemiczna dotknęła nas wszystkich i mobilizuje nas do znalezienia rozwiązań dla całego sektora.

W ostatnich tygodniach zbudowaliśmy awaryjną łączność z artystami, partnerami w świecie i z naszą społecznością. Dzięki wcześniejszym inwestycjom w rejestrację materiałów audiowizualnych mogliśmy nieodpłatnie dzielić się z odbiorcami wartościowymi treściami. Nasza aktualna oferta internetowa obejmuje również moderowane dyskusje, koncerty czy spektakle online. Nie mamy wątpliwości, że w tym trudnym dla wszystkich czasie nasze działania podtrzymują kulturalną aktywność społeczeństwa.

Jednak przedłużająca się niepewność dotycząca możliwości organizacyjnych i ekonomicznych sprawia, że przyszłość festiwali rysuje się dramatycznie. O ile stosunkowo łatwo odbudujemy turystykę krajową, a następnie międzynarodową, o tyle powrót festiwali do formy, w jakiej dotychczas funkcjonowały, będzie niemożliwy bez systemowego wsparcia ze strony państwa.

Wierzymy, że Pan Premier i Państwo Wicepremierzy, jesteście świadomi, jak ważnym elementem kreatywnej gospodarki są festiwale. Wspierają rozwój ekonomiczny miast i regionów, mają wpływ na zatrudnienie w wielu innych branżach. Choć w Polsce wciąż znikoma jest świadomość siły ekonomicznej i społecznej wydarzeń tego rodzaju, nie ulega wątpliwości, że ich wpływ na ekonomię jest kolosalny. Przykładowo krakowskie festiwale generują łącznie impakt na poziomie ok. 500 milionów PLN rocznie i zatrudnienie na poziomie ok. 4 tysięcy miejsc pracy.

Jednak jeszcze istotniejsza jest kulturalna i społeczna wartość festiwali. Dostarczają odbiorcom unikalnych doświadczeń artystycznych, łączą świat poprzez twórczą ekspresję, są miejscem spotkań ludzi i idei, przestrzenią sieciowania i integracji. Są źródłem emocji, optymizmu, zadowolenia, fascynacji, lokalnej dumy. Na festiwalach artyści nie tylko prezentują swoje dzieła, ale także angażują miliony ludzi, kształcą i opracowują nowe ważne interpretacje świata. Festiwale są wreszcie częścią niematerialnego dziedzictwa wielu krajów i miast. Przyczyniają się do budowania świadomego, wrażliwego społeczeństwa i jest to wartość nie do przecenienia. Są wspólnym dobrem nas wszystkich.

Z powyższych powodów festiwale powinny zostać objęte strategiczną troską nie tylko przez Ministerstwo Kultury, ale także ministerstwa: Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Finansów i Edukacji. Tymczasem regulacje proponowane w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych mają zastosowanie tylko do części wydarzeń festiwalowych, na dodatek są rozwiązaniami doraźnymi, a nie długofalowymi. Obecny kryzys wymaga od decydentów wypracowania rozwiązań nadzwyczajnych, które będą wspierały cały sektor festiwalowy – bez względu na formę organizacyjną i dziedzinę sztuki – i pozwolą mu odżyć.

Jako środowisko festiwali jednoznacznie popieramy postulaty samorządów oraz rozmaitych środowisk kultury i przemysłów kreatywnych proponujące wprowadzenie przez polski rząd rozwiązań podatkowych, które pozwolą na uratowanie tysięcy polskich festiwali przed upadkiem, uchronienie setek tysięcy miejsc pracy oraz zabezpieczenie budżetu państwa przed odpływem wpływów z VAT i podatku CIT i PIT z powodu utraty znacznej części polskiego rynku kultury.

W związku z niejasną sytuacją festiwali w obecnym planie odmrażania gospodarki postulujemy:

1. Włączenie przedstawicielstwa festiwali do zespołu antykryzysowego powstałego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu wspólnego wypracowania rozwiązań dla przywrócenia festiwali do obiegu kulturalnego.

2. Ujęcie festiwali w kolejnym etapie odmrażania przy zachowaniu określonego reżimu sanitarnego zapewniającego niezbędne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. Jako organizatorzy jesteśmy gotowi tak przygotować nasze festiwale, by minimalizować bądź całkowicie wykluczać ryzyko zakażenia.

3. Utworzenie funduszu rekompensat (dopłat) i nisko oprocentowanych pożyczek dla festiwali ze środków Narodowego Funduszu Rozwoju, który pozwoli na skompensowanie niedoborów bądź strat spowodowanych przez zastosowanie nowych obostrzeń sanitarnych.

4. Stworzenie systemu zachęt i odpisów podatkowych dla potencjalnych mecenasów, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w ten typ działalności społecznej i kulturalnej.

5. Stworzenie mechanizmów zabezpieczających trwałość wieloletnich festiwali poprzez powołanie do istnienia specjalnego Funduszu Rozwoju Festiwali. Fundusz ten mógłby być finansowany na podobieństwo funduszy kanadyjskich z procenta podatku turystycznego.

6. Stworzenie mechanizmu grantowego na rozwój festiwali (rozwój kadr, poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych, prawa autorskiego na potrzeby udostępniania treści w sieci, monetyzacji treści, etc.).

7. Wzmocnienie mechanizmów wieloletniego finansowania dla festiwali, m.in. z uwzględnieniem konieczności elastycznego reagowania, przesunięć dat koprodukcji, zmian programowych, prac przygotowujących nowe sezony festiwalowe w sytuacji niepewności co do warunków, w jakich odbywać się będą poszczególne wydarzenia.

8. Wprowadzenia możliwości odpisania od podatku PIT 50% wartości wydatków konsumentów na zakup dóbr kultury do wysokości 1000 zł na osobę w ciągu roku, według uzgodnionej ze środowiskami kultury listy produktów i usług, obejmującej między innymi zakup biletów do kina, teatrów, karnetów festiwalowych, książek, płyt itp.

Nasze festiwale stymulują społeczną kreatywność i mają znaczący wpływ na rozwój miast oraz regionów, włączając je w żywą sieć globalnej kultury. Dzisiaj potrzebują konkretnego planu ratunkowego ze strony państwa. Proponowane przez nas rozwiązania w długofalowej perspektywie będą najbardziej skuteczne zarówno dla sektora kultury, jak i polskiej gospodarki oraz najmniej kosztowne dla budżetu państwa. Ich wprowadzenie rozbudzi popyt w gospodarce, na czym zyska sytuacja ekonomiczna państwa.

W nadziei na odpowiedź i współdziałanie,

Niżej podpisani przedstawiciele polskich festiwali:

- Jan Tomasz Adamus - Festiwal Bachowski, Festiwal Opera Rara
- Krzysztof Babicki, Jacek Sieradzki - Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych [email protected]
- Wojtek Blecharz - Festiwal Instalakcje
- Bartosz Brożek, Jacek Ślusarczyk - Festiwal COPERNICUS
- Olga Brzezińska - Miłosz Festival
- Marek Chołoniewski - Audio Art Festival
- Andrzej Churski - Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu
- Urszula Chwalba, Grzegorz Jankowicz, Aleksander Kardyś, Michał Paweł Markowski - Conrad Festival
- Joanna Cichocka-Gula - Literacki Sopot
- Piotr Duda - Festiwal Stolica Języka Polskiego
- Ireneusz Dudek - Rawa Blues Festival Katowice
- Kostas Georgakopulos - Avant Art Festival
- Krzysztof Gierat - Krakowski Festiwal Filmowy
- Andrzej Giza - Festiwal im. Ludwiga van Beethovena
- Przemysław Glajzner - Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja
- Adam Godziek, Adam Pomian - Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice
- Joanna Gorlach, Tomasz Gutkowski - Miesiąc Fotografii
- Mariusz Grzegorzek - Festiwal Szkół Teatralnych
- Roman Gutek - Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty
- Tomasz Handzlik - Jazz Juniors Festival
- Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego - festiwale: Misteria Paschalia, Sacrum Profanum, FMF, Opera Rara, Conrad Festival, Miłosz Festival, Wianki. Święto Muzyki, Jarmark Świętojański, Salon Sztuki
- Anna Hryniewiecka, dyrektor CK Zamek w Poznaniu - festiwale: Ethno Port, Off Cinema, Poznań Poetów, Festiwal Fabuły
- Konrad Imiela, Cezary Studniak - Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu
- Pierre Jodlowski - Musica Electronica Nova
- Jan A.P. Kaczmarek - Transatlantyk Festival
- Paweł Kapica - Festiwal NeoArte, Syntezator Sztuki
- Ania Karpowicz, Marek Bracha - Festiwal WarszeMuzik
- Beata Kłossowska-Tyszka - Góry Literatury
- Jerzy Kornowicz - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"
- Andrzej Kosendiak - Wratislavia Cantans, Jazztopad, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Forum Musicum
- Barbara Kuzub-Samosiuk, Mirosław Samosiuk - Festiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów
- Jerzy Limon - Festiwal Szekspirowski w Gdańsku
- Maja Łapuszyńska - Wianki. Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie
- Krzysztof Maj - Strefa kultury Wrocław: Jazz nad Odrą, Non Sola Scripta, WROsound, Europejska Noc Literatury, Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci "Dziecinada"
- Janusz Makuch, Robert Gądek - Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
- Martyna Markowska - Jazz Art Festival Katowice, Ogrody Dźwięków Katowice
- Agnieszka Matecka-Skrzypek, Bogdan Bracha - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" Lublin
- Wojciech Mirek - Szlak Śląskiego Bluesa Katowice
- Szymon Miszczak - Mastercard OFF CAMERA
- Jan Nowara, Jagoda Skowron - Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE - Wschód Sztuki, Rzeszowskie Spotkania Teatralne/FESTIWAL NOWEGO TEATRU, Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe
- Janusz Opryński - Konfrontacje Teatralne Lublin
- Paweł Orski - Festiwal Muzyki Polskiej
- Robert Piaskowski - FMF Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie
- Dionizy Piątkowski - Era Jazzu
- Krzysztof Pietraszewski - Sacrum Profanum
- Ewa Pilawska - Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
- Małgorzata Płysa, Matthew Schulz - UNSOUND Festival
- Joanna Podolska, Kamila Golik - Festiwal Łódź Czterech Kultur
- Maria Pomianowska - Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur
- Janusz Prusinowski - Festiwal Wszystkie Mazurki Świata
- Piotr Pucyło - Festiwal Kultur Świata GLOBALTICA
- Norbert Rakowski - Opolskie Konfrontacje Teatralne / "Klasyka Żywa"
- Artur Rojek - Off Festival Katowice
- Michał Rupniewski, Kuba Krzewiński, Paweł Sokołowski - Musica Privata
- Jan Słowiński - EtnoKraków/Rozstaje
- Paweł Strojek - Festiwal debiutów filmowych "Młodzi i Film", Hanza Jazz Festiwal
- Izabella Szałaj-Zimak, Elwira Przybyłowska, Paweł Czarny, Michał Pepol - Festiwal Kwartesencja
- Bartosz Szydłowski - Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia
- Aleksandra Szymańska - Europejski Poeta Wolności, Odnalezione w tłumaczeniu, Narracje / Gdańsk
- Witold Wnuk - Kraków Summer Jazz Festival
- Katarzyna Wodecka-Stubbs - Wodecki Twist Festival
- Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng - Festiwal Sztuki Cyfrowej Patchlab
- Bartosz Zaczykiewicz - Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej
- Mikołaj Ziółkowski - Kraków Live Festival, Opener Festival, Orange Warsaw Festival
- Bogusław Zmudziński - Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima
Link do petycji: https://www.petycjeonline.com/festiwale_polskie_do_rzadu?fbclid=IwAR0drsvqekEC-JjZwZI71ahPJNTWjs4hJ1hyjjJsviiLc63Xad0dRWVHdQc Dodał: MartinEvvent, czytany razy: 708
Źródło: HouseMafia

Tagi: list do premiera organizator organizatorzy festival music festival opener live festival unsound
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2020 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
fotografia ślubna, fotograf ślubny Częstochowa, fotograf ślubny Wieluń,
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt