HouseMafia.pl : The house of god
12 Lipca 2020r
» On-line: 82 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D ElectroShock~ dla Moderator- Siema!!! Uwazam ze brakuje zdecydowanie jednego gatunku w katalogu muzycznym! mianowicie Minimal-Techno . pozdrawiam mateusz~ dla NOWY TOMYŚL WLKP- pozdro dla NOWEGO TOMYSLA I CALEJ WLKP!!!!MATT M Carl002~ dla - Pozdro dla wariatów z M-CE :) kumpel026~ dla Moniki- Pozdrowienia dla wszystkich !!! oraz specjalne dla mojej kochanej Monisi !! pozdro z bydgoszczy !!!!!!!!!!!!!!! Lecimyyyyyyyyyyy Pozdrowienia
Ultra

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 17.04.20

Sunrise festival 2020 odwołany !

Organizatorzy Sunrise Festival w dniu dzisiejszym ogłosili odwołanie wydarzenia. Kolejna edycja została zaplanowana na Lipiec 2021.
Poniżej oficjalny komunikat organizatora

Droga Rodzino Sunrise Festival!

Ostatnie tygodnie wywróciły Wasze i nasze życie do góry nogami. Sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa przemodelowała niemal cały świat, który walczy teraz o wyjście z kryzysu. Izolacja, środki ochrony osobistej, wiele obostrzeń, strach i niepewność jutra. Tak wygląda dziś życie każdego z nas.

To czas niezwykle trudny. Boimy się o zdrowie i życie naszych bliskich. Przyszło nam walczyć z niewidzialnym wrogiem, o którym wiemy zbyt mało. Jedno jest pewne - wirus rozprzestrzenia się szybko w skupiskach ludzkich. Stąd decyzja rządu o zakazie imprez masowych w Polsce, który wprowadzono 10 marca wydaje się być w pełni zrozumiała.

Mimo to do końca wierzyliśmy, że pandemia nie pokrzyżuje nam planów i wspólnie będziemy świętowali nasze osiemnaste urodziny. Dlatego od wielu miesięcy ciężko pracowaliśmy nad stworzeniem wyjątkowej edycji Sunrise Festival. Zaprosiliśmy długo wyczekiwane legendy muzyki elektronicznej, zaprojektowaliśmy ogromne i piękne sceny, powiększyliśmy miasteczko SunCity, usprawniliśmy komunikację, zwiększyliśmy liczbę stref, w tym sanitarnych, na terenie festiwalu. Tak moglibyśmy wymieniać jeszcze długo.

Wszystko robiliśmy z myślą o Was - najwspanialszej publiczności w Polsce, która co roku udowadniała, że stworzyliśmy najpiękniejszy festiwal w naszym kraju. Wasze wsparcie, uśmiechy, radość i zadowolenie po każdej edycji nakręcały nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Niestety COVID-19 skutecznie udaremnił nasze plany.

To wręcz nieprawdopodobne, ale z uwagi na panującą sytuację podjęliśmy decyzję o przełożeniu tegorocznej edycji Sunrise Festival na kolejny rok. Informujemy o tym z głębokim smutkiem, ale jesteśmy świadomi, że Wasze zdrowie i życie jest wartością nadrzędną. Jesteśmy odpowiedzialni. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ktoś z Was mógłby zostać zakażony podczas naszego wydarzenia.

Nowy termin kolejnej edycji Sunrise Festival to 23-25 lipca 2021 roku. Zmieniamy datę, ale dokładamy wszelkich starań, by obecny line-up pozostał bez zmian. Chcemy, by wszyscy artyści ogłoszeni do tej pory zagrali w Podczelu w 2021 roku. Wszystkie zakupione bilety zachowają ważność. Nikogo nie pozostawimy bez wsparcia i bez odpowiedzi na pytania. Szczegółowe informacje i dalsze dostępne kroki przedstawimy za kilka dni w indywidualnych wiadomościach email wszystkim właścicielom biletów.

Chcemy jednak zaapelować do każdego z Was. Organizacja tak ogromnej imprezy wiąże się z gigantycznymi kosztami na wiele miesięcy przed wydarzeniem. Podpisaliśmy już dziesiątki kontraktów z artystami, produkujemy scenografię i namioty, wykonujemy prace budowlane na terenie festiwalu. Bez Waszej pomocy możemy nie przetrwać, dlatego prosimy - jeżeli nie musicie, nie zwracajcie biletów i przyłączcie się do akcji #zatrzymajbilet. Zaufajcie nam – Wasza decyzja o niezwracaniu biletów będzie tego warta i na pewno się nie zawiedziecie. W związku ze zmianą terminu Festiwalu przygotowujemy dodatkowe bonusy dla osób, które zdecydują się zatrzymać bilet. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli kontynuować organizację jedynego takiego festiwalu w tej części Europy.

To bardzo trudny czas nie tylko dla nas, ale też dla naszych współpracowników, przyjaciół, wielu artystów i podwykonawców, dlatego musimy się zjednoczyć. Branża eventowa jest na skraju załamania. Przez 17 lat budowaliśmy markę, z którą zżyliście się na zawsze. Bez Was historia Sunrise Festival może się zakończyć.

Pomóżcie nam przetrwać, a za rok – podczas 18 edycji Festiwalu powrócimy silni jak nigdy wcześniej! „Po każdej burzy wychodzi słońce” - mówił wielokrotnie Dj Kris grając w kołobrzeskim amfiteatrze. Niech to zdanie przyświeca nam wszystkim.

Tyle lat razem minęło. Staliśmy się jednością. Rodziną. Wierzymy, że w przyszłym roku zatriumfujemy wspólnie. Razem. Bo tylko razem jesteśmy w stanie pokonać ten wyjątkowo trudny czas. Czas, który zabrał nam radość życia, pozbawił tego, co daje szczęście i uśmiech na twarzy. To wszystko wróci, tylko musimy jeszcze trochę wytrzymać.

Pamiętajcie o wytycznych władz. Myjcie ręce, zachowujcie dystans i jeżeli możecie - zostańcie w domach, a lepsze jutro przyjdzie o wiele szybciej.

Pozdrawiamy,
MDT – Music Defeats Time

________Dear Sunrise Festival Family!

Last weeks changed your same as our lives upside down. The situation with coronavirus epidemic has reached the entire world that is struggling now to overcome the crisis. Isolation, personal protective equipment, many restrictions, fear and uncertainty of tomorrow. This is how life of each of us looks today.

This is an extremely difficult time. We are afraid for health and life of all our beloved ones. We have to stand and fight with an invisible enemy that we know almost nothing about. One thing is certain – the virus spreads quickly among larger human gatherings. Based on that our governments decision about mass events cancellation in Poland which was introduced on March 10th is more than clear.

Despite of this till the end we believed that the situation would not affect our plans and we would celebrate our eighteenth birthday edition together. That is why we have been working hard for many months to create this unique edition of the Sunrise Festival. We invited long-awaited electronic music legends, we designed huge and beautiful stages, we expanded the town of SunCity, we improved communication channels around the festival area, we increased the number of zones, including sanitary ones… we can still list a lot of things that are still under development.

We did everything for you – the greatest audience in Poland we could ever imagine, which proved every year that weve created the most beautiful festival in our country. Your support, smiles, joy and satisfaction after each edition prompted us to work even harder and harder. Unfortunately, COVID-19 effectively blocked our plans.

Its hard to believe, but considering the current worldwide situation weve decided to postpone Sunrise Festival 2020 to the next year. With a great sadness, but aware that your health and life are the most precious values this is the official now. We are responsible. We cannot allow situation in which any of you could be infected during our event.

New date for next edition of Sunrise Festival is July 23-25th, 2021.

The date is changing, but we will do our best to keep the current prepared lineup unchanged. We want all the already announced artists so far and all still uncovered to play the same day/same time slot weve planned for this year. All purchased tickets will remain valid for 2021 edition. We will not leave anyone without support and we will try to answers all your questions. All ticket owners will receive detailed information in email in coming couple of days – stay calm.

Please be informed that the organization of such a huge event is correlated with gigantic costs many months before the event. We have already signed dozens of contracts with artists, we produce scenography and decoration elements, we carry out construction works at the festival area. Without your help, we may not survive, so please – if you dont have to, dont return your tickets and join our action #keeptheticket. You can trust us – your decision to not return tickets will be worth it and you will not be disappointed. Because of the festival date change we are preparing additional bonuses for those who will keep the ticket. Thanks to your support we will be able to continue our work for one and only Sunrise Festival in this part of Europe.

This is a very difficult time not only for us, but also for our cooperating companies, friends, many artists and subcontractors, that is why we have to unite. The event industry is one of the most affected market during this hard time. During 17 years history weve been all building a brand which we are strongly connected with now and for the future. Without you, the history of the Sunrise Festival can easily end.

Help us survive this hard time, and next year – with our 18th edition of Sunrise Festival we will come back stronger than ever! “Every cloud has a silver lining” mentioned by Dj Kris many time while he was playing in the amphitheater. Let this sentence guide us all during this hard time.

Many years have passed together. We have become one, a family. We believe that we will triumph collectively next year. Together. Because only united together we are able to overcome this extremely difficult time. The time that took us the joy of life, took us the happiness and a smile from our faces. It will all come back, we just have to be strong for a little longer.

Follow The local authorities guidance. Wash your hands, keep your distance and if you can – stay at home. A better tomorrow will come much faster.

Best regards,
MDT – Music Defeats Time Dodał: MartinEvvent, czytany razy: 345
Źródło: HouseMafia

Tagi: Sunrise festival Sunrise Koronawirus Kołobrzeg festival fest edm
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2020 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt