HouseMafia.pl : The house of god
28 Maja 2022r
» On-line: 48 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów Adrianek8510~ dla Dla całej społeczności HM- Witam wszystkich i pozdrawiam Filips90~ dla - Niewiem czy mi sie uda,ale kiedys kilka lat wstecz poznalem przez te strone goscia o imieniu Marek z Inowrocławia...tworzy muzyke w FL Trance Uplifting. Utrzymywalismy kiedys kontakt na gg - lecz ja potem nr stracilem i wlasnie szukam tej osoby. Jesli sie okaze ze go znajde lub ktos go zna,to poprosze o kontakt na e-mail : [email protected] Bystry91~ dla - Pozdrowienia !!! artbi~ dla Pozdro dla Metadorów- Pozdrawiam wszystkich z portalu HOUSE MAFIA dodałem nowe nutki bo od wielu miesięcy cicho i głucho na tej stronie a z czego widzę nikt nic nie wrzuci tylko czeka na sępa pozdrawiam serdecznie :-) oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 24.07.13

Thomas Cloud wywiad dla HouseMafia.pl

Debiutant Sunrise Festival udzieli? krótkiego wywiadu na temat swojego przygotowania do wydarzenia.

1. To twój pierwszy wyst?p na tak du?ej imprezie. Czujesz stres?

S?dz?, ?e jestem bardziej podekscytowany ni? zestresowany. Mija ju? oko?o 6 rok odk?d wyruszy?em ze swoj? muzyczn? pasj? poza domowe cztery ?ciany. Zaczyna?em od skreczowania, hip-hopu i zawodów turntablistycznych. Mia?em ju? okazj? uczestniczy? w wydarzeniach podobnej rangi i gra? dla tysi?cy ludzi, ale s? to tylko wspomnienia z dawnych lat, kiedy mia?em do czynienia z zupe?nie inn? muzyk?. Odk?d zajmuj? si? muzyk? elektroniczn? nie mia?em jeszcze okazji wyst?pi? na tak du?ym i presti?owym festiwalu. Ostatni rok by? bardzo pracowity i uda?o mi si? zrealizowa? wiele moich planów, jednak jeszcze kilka miesi?cy temu przez my?l by mi nie przesz?o, ?e b?d? jednym z artystów Sunrise Festival. Ucieszy?em si? bardzo, kiedy dowiedzia?em si? o tym, lecz jako? dosy? spokojnie odliczam dni do festiwalu. Przygotowuj? si? i po prostu robi? to co do mnie nale?y. Podejrzewam, ?e dopiero poczuj? t? prawdziw? magi? Sunrise Festival jak pojawi? si? na scenie. Nie mog? si? doczeka?!

2. O której godzinie wyst?pisz?

18:00 – 19:30 w sobot? na parkingu.

3. Na jaki set mo?emy liczy? z twojej strony?

Niezale?nie od tego czy wyst?puj? w klubie czy na festiwalu, w Polsce czy zagranic? zawsze staram si? da? od siebie jak najwi?cej. Lubi? kiedy nie tylko mo?emy s?ysze? muzyk?, ale równie? j? czu?. Szczególnie uwielbiam, kiedy jestem w stanie wywo?a? ciarki u publiki dla której gram. Na Sunrise przygotowa?em solidn? ilo?? niewydanych produkcji – zarówno moich jak i innych polskich lub zagranicznych producentów. Du?o w?asnych bootleg'ów i edit'ów, które przygotowa?em specjalnie na ten wyst?p. B?dzie mocne uderzenie! Móg?bym powiedzie? – progressive i electro-house w najlepszym, festiwalowym wydaniu...jednak nie lubi? ocenia? lub chwali? tego co robi?, wol? zostawi? to zadanie publice. Licz?, ?e dzi?ki tym wielu zarwanym nocom w studiu, b?d? mia? okazj? zobaczy? wiele u?miechów w sobot? podczas mojego wyst?pu!
4. Ile Dni sp?dzisz w Ko?obrzegu i jak planujesz wykorzysta? ten czas?

Do Ko?obrzegu zawitam ju? w pi?tek, a powrót do domu planuj? w poniedzia?ek. Sunrise jest nie tylko wyj?tkowym festiwalem muzyki elektronicznej, ale równie? jedn? z nielicznych okazji w ca?ym roku, kiedy mo?esz spotka? setki znajomych w jednym miejscu. Ka?dy z artystów jest w rozjazdach, ka?dy ma swoje plany i swoje ?ycie, przez co ci??ko si? nam cz?sto spotyka?. W Ko?obrzegu b?d? móg? w ko?cu zobaczy? wszystkich! Po sobotnim secie, czeka mnie niedzielne afterparty - trzymajcie kciuki, ?ebym wróci? do Warszawy ca?y i zdrowy :)

5. Jeste? g?ównym organizatorem warszawskiego cyklu imprez „We Love Swedish House”. Sk?d si? wzi?? pomys? na organizacj? w?a?nie tego typu imprez? Planujecie kolejne edycje? Je?eli tak to z jakimi Artystami?

Tak naprawd? nigdy nie by?o ?adnej powa?nej koncepcji stworzenia tego cyklu imprez, to by? przypadek. Zanim odby?a si? pierwsza edycja „We Love Swedish House” by?em rezydentem klubu Capitol w Warszawie. By? to zawsze lokal z którym by?em najbardziej zwi?zany w moim mie?cie. Gra?em tam raz w miesi?cu i wydaje mi si?, ?e uda?o mi si? do tego klubu wprowadzi? klimat o jakim marzy?em. Uda?o si? osi?gn?? co? co uwa?am, ?e jest dosy? ci??kie w naszym kraju. Mam na my?li wybrednych klubowiczów oraz fakt, ?e w 95% klubów leci to samo. Zawsze graj?c w Capitolu stara?em si? stworzy? wyj?tkow? atmosfer? oraz gra?em inn? muzyk? w przeciwie?stwie do pozosta?ych dj'ów. Tam przewa?a? Hip-Hop, R'n'b, g?ównie muzyka komercyjna. Nie pod??a?em nigdy za tym co jest wsz?dzie popularne. Wr?cz przeciwnie uwa?a?em, ?e to wszystko mia?o ju? swoje „5 minut” i najwy?szy czas pokaza? ludziom co? nowego. Klubowicze zapami?tali, ?e ta jedna noc w miesi?cu kiedy gram to jedyna okazja na pos?uchanie takich brzmie? w tym klubie, jak nie w ca?ej Warszawie... Mo?e wyda si? to dziwne, ale w tak du?ym mie?cie jak Warszawa, gdzie klubów jest wi?cej ni? grzybów po deszczu, zawsze ci??ko by?o znale?? jak?kolwiek imprez? gdzie graj? inaczej ni? w radiu. W Capitolu uda?o mi si? doj?? do etapu, kiedy gra?em w 100% to co chcia?em, nie by?o muzyki radiowej, a i tak klub osi?ga? rekordow? frekwencj?. Mo?e to nieskromnie zabrzmi, ale tak by?o, wystarczy?o spojrze? na t?umy ludzi w ?rodku i kolejki przed lokalem. Widz?c to jak? rado?ci? jestem w stanie zarazi? klubowiczów, narodzi? si? pomys? zorganizowania w?asnego projektu. Zawsze by?em fanem brzmienia szwedzkich artystów, kilku z nich by?o i nadal jest moj? inspiracj?. Wiele razy s?ysza?em, ?e moje sety charakteryzowa? wtedy szwedzki styl, a jako? w zesz?e wakacje za?o?y?em na portalu facebook fanpage o nazwie „We Love Swedish House”, który mia? by? po prostu blogiem zrzeszaj?cym fanów podobnych brzmie?. Przypadek czy przeznaczenie? (?miech) Spontanicznie narodzi? si? pomys?, ?ebym nie gra? ju? w Capitolu jako rezydent, tylko po prostu zacz?? organizowa? swoje w?asne eventy. Decyzja ta okaza?a si? strza?em w dziesi?tk?, poniewa? zaledwie po 4 miesi?cach funkcjonowania cyklu portale internetowe zacz??y okre?la? ten projekt jako najlepszy cykl imprez klubowych w naszym kraju, a frekwencja za ka?dym razem by?? zaskakuj?ca. Bardzo mi?o by?o co? takiego s?ysze? i widzie?. Do tej pory zorganizowa?em 11 edycji cyklu w Warszawie oraz 4 edycje poza Warszaw? (?ód?, Mr?gowo, Gi?ycko oraz Kielce). Aktualnie z przyczyn niezale?nych ode mnie cykl zosta? zawieszony na okres wakacji. We wrze?niu czekaj? nas pierwsze urodziny „We Love Swedish House”. Niestety nie mog? zdradzi? kto wyst?pi i jacy arty?ci s? planowani na kolejne edycje, jednak zapewniam, ?e poprzeczka b?dzie postawiona bardzo wysoko. W sierpniu wszystkiego si? dowiecie!6. Czy ??czenie „trance’owych” Artystów z house’owymi na imprezach to dobre rozwi?zanie?

Uwa?am, ?e takie rozwi?zanie nie jest ani dobre, ani z?e. Nigdy nie zamyka?em si? na inne gatunki muzyki. Gram g?ównie progressive/electro house, ale lubi? równie? trance, dubstep czy drum&bass'y. S?dz?, ?e wielu klubowiczów podchodzi do tematu muzyki podobnie. Co prawda nie przepadam za imprezami gdzie muzyka elektroniczna jest po??czona z hip-hopem, popem czy komercyjnymi „radiówkami”, ale nie widz? nic przeciwko temu, aby podczas jednego eventu ??czy? artystów z ró?nych gatunków muzyki elektronicznej. Po co ogranicza? publice dost?p do muzyki, a artystom mo?liwo?? wyst?pu? Jest wiele imprez czy festiwali, gdzie us?yszymy zarówno house jak i trance. Wielu trance'owych artystów lubi urozmaica? swoje sety house'owymi „smaczkami” i na odwrót. Widzia?em jaki? czas temu w sieci du?o komentarzy nawi?zuj?cych do tego czemu jest tak ma?o trance'owych artystów na Sunrise Festival. Przepraszam, to nie by?y komentarze, to by? jaki? wielki, wulgarny atak w stron? organizatorów. Nie ma gatunków lepszych czy gorszych. Kochajmy muzyk?, która ma ??czy? ludzi...a nie dzieli?!

7. Twój muzyczny idol? Osoba na której si? wzorujesz?

Axwell. Od 2004 roku ?ledz? jego karier? i podoba mi si? bardzo jego muzyka, styl czy wizerunek. Jest moim zdaniem jednym z najbardziej utalentowanych producentów muzyki elektronicznej. Nie s?dz?, ?ebym wzorowa? si? na kim?, poniewa? zawsze kierowa?em si? w?asnymi pomys?ami i swoim stylem czy zdaniem jak ma brzmie? numer lub set. Je?eli mia?bym wymienia? artystów których produkcje ?ledz? w ostatnim czasie to na pewno b?dzie to Hardwell, Blasterjaxx, Henry Fong, MAKJ, Merk & Kremont czy Sick Individuals.

8. Jak Chcia?by? zaprosi? klubowiczów w kilku zdaniach na swój set na Sunrise Festival?

Wszystkich fanów mocnych brzmie? progressive/electro house zapraszam w sobot? o godz. 18:00 na parking. Przygotowa?em du?o ?wie?ych, festiwalowych brzmie? i zagram 90 min. seta. Do zobaczenia!


Linki:
www.facebook.com/thomascloudofficial?fref=ts
www.facebook.com/weloveswedishhouse?fref=ts
www.facebook.com/sfmdt?fref=ts


Wi?cej informacji o festiwalu - line up + info - kliknij Dodał: MartinEvvent, czytany razy: 4278
Źródło: HouseMafia

Tagi: Thomas Cloud wywiad Sunrise Festival Sunrise Thomas Cloud We Love Sweedish House
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2022 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
fotografia ślubna, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Częstochowa, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Łódź,
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt