HouseMafia.pl : The house of god
5 Lipca 2022r
» On-line: 51 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów Adrianek8510~ dla Dla całej społeczności HM- Witam wszystkich i pozdrawiam Filips90~ dla - Niewiem czy mi sie uda,ale kiedys kilka lat wstecz poznalem przez te strone goscia o imieniu Marek z Inowrocławia...tworzy muzyke w FL Trance Uplifting. Utrzymywalismy kiedys kontakt na gg - lecz ja potem nr stracilem i wlasnie szukam tej osoby. Jesli sie okaze ze go znajde lub ktos go zna,to poprosze o kontakt na e-mail : [email protected] Bystry91~ dla - Pozdrowienia !!! artbi~ dla Pozdro dla Metadorów- Pozdrawiam wszystkich z portalu HOUSE MAFIA dodałem nowe nutki bo od wielu miesięcy cicho i głucho na tej stronie a z czego widzę nikt nic nie wrzuci tylko czeka na sępa pozdrawiam serdecznie :-) oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 18.10.12

Wywiad z Agencj? MTP

Do kolejnej edycji Mayday Polska pozosta?o niewiele czasu. Postanowili?my przeprowadzi? wywiad z organizatorami najbardziej kultowej imprezy w Polsce.

W wywiadzie zosta?y równie? u?yte wybrane pytania u?ytkowników serwisu.

1. Ile osób tworzy projekt Mayday Polska?

Tak naprawd? to 2 osoby. Ja oraz moja ?ona :).
We dwoje przygotowujemy ca?? imprez? przez kilka miesi?cy. Koncepcje, promocje, marketing itp. Itp. Oczywi?cie na ko?cu s? podwykonawcy, którzy przygotuj? to wszystko co we dwoje ustalili?my. Podwykonawców te? wybieramy sami :).


2. Mayday od samego pocz?tku zrzesza fanatyków ci??kiej muzyki elektronicznej, g?ównie techno, hard techno, minimal, schranz. Ostatnimi laty w sk?adzie widniej? nazwiska przedstawicieli trance'u. Ich obecno?? wzbudza kontrowersje - jedni si? ciesz?, bo lubi? ich muzyk?, inni za? twierdz?, ze Mayday powinien zosta? w swojej pierwotnej postaci, czyli tylko techno. Sk?d wzi?? si? pomys? na zapraszanie na festiwal artystów tego gatunku muzycznego? Czy nie jest to po cz??ci zatracanie kultury techno jak? jest pierwotny Mayday? (Emilia Stachera)

To si? zgadza, ze MAYDAY zrzesza liczn? grup? mocnych brzmie? ale MAYDAY zawsze by? otwarty na ka?dy rodzaj muzyki. Patrz?c poprzez pryzmat 12-u edycji nie trudno nie zauwa?y?, ?e go?cili?my przedstawicieli Trance, House, Electro.
Pomys? na zapraszanie przedstawicieli Trance zrodzi? si? ju? na pierwszej edycji. Czasami by?o go wi?cej, czasami mniej ale praktyczne by? zawsze za wyj?tkiem roku ubieg?ego.


3. Jakie projekty scen zobaczymy w Katowicach? B?dzie to przybli?ony wygl?d z tegorocznej edycji Mayday z Dortmundu?

Nie jestem zwolennikiem opisywania czego? co trudno sobie wyobrazi? i co jest widoczne na kartce czy nawet w 3D. To bardzo trudno przekaza? w s?owach. Jednak na pewno b?dzie wiele nowo?ci. Jestem pewien, ?e nie zawiedziemy Was. W tym roku wg mnie wystroje poszczególnych scen b?d? najlepsze!

4. Je?eli b?d? dost?pne bilety w dniu imprezy to w jakiej cenie b?dzie mo?na naby? wej?ciówk??

Cena biletu w dniu imprezy to 145,00 PLN

5. Podczas tegorocznej edycji b?dzie mo?liwo?? spo?ywania alkoholu wewn?trz Spodka, czy te informacje s? nadal podtrzymane?

Zgodnie z polskim prawem: Nie wolno spo?ywa? i sprzedawa? alkoholu ( piwa) na terenie imprezy masowej. I tego nie zmienimy. Sprzeda? i spo?ywanie piwa podczas tegorocznej edycji b?dzie odbywa? si? w wydzielonej strefie wewn?trz Hali Spodek. Ta strefa b?dzie w „czterech ?cianach”. To znaczy: koniec z piciem piwa na mrozie!

6. Na Mayday w Dortmundzie istnia?a mo?liwo?? wymiany pustych butelek po ró?nych napojach. W zamian ludzie otrzymywali dodatkowe bony na napoje, w efekcie czego ludzie nie potykali si? o puste butelki na parkiecie. Czy Organizatorzy nie zamierzaj? wprowadzi? takiego rozwi?zania na polskiej edycji? (Agnieszka Szmajdewicz)

Niestety nie.

7. Czy w przesz?o?ci by?y prowadzone rozmowy z Carl’em Cox’em. Jest szansa, ?e zobaczymy go kiedy? na Mayday Polska? (Jakub Pelczar)

Tak, prowadzili?my. Niestety warunki finansowe by?y nie do zaakceptowania.

8. Ostatnio w prywatnej rozmowie z dj W zapyta?em go czy mia? propozycj? wyst?pu na Mayday. Rozmowy by?y prowadzone, ale ostatecznie w jego dorobku kariery nadal brakuje jedynie tej kultowej imprezy. Jest szansa, ?e pojawi si? w przysz?o?ci?

Pami?tam, ?e by?y takie rozmowy ale nie dogadali?my si?. Wyst?p danego artysty jest zale?ny od wielu czynników. Oczywi?cie nie mamy nic przeciwko DJ W.

9. Który artysta by? najtrudniejszym obiektem ‘bookingowym’ podczas ostatnich edycji Mayday Polska? (Maciej Ochman)
Czy podczas wieloletniej wspó?pracy z artystami zdarza?y si? Wam niespodzianki? Jakie? ciekawe akcje? specjalne zachcianki z ich strony? (Katarzyna Lendzion)

W zasadzie ka?da negocjacja jest trudna.

Czy zdarza?y si? nam niespodzianki? Co roku jest jaka? niespodzianka, sytuacja, której nie jeste?my w stanie przewidzie?. Najwa?niejsze, aby niespodzianka czy problem, zosta?a szybko rozwi?zana.

Tak? przygod? mieli?my w roku ubieg?ym. Kierowca, który mia? odebra? artyst? na lotnisku w Krakowie zadzwoni? do mnie, ?e samolot ju? dawno wyl?dowa?, i ?e nie ma artysty. W tym samym momencie na drugi telefon dzwoni do mnie ten?e artysta mówi?c, ?e czeka na hali lotniska i nikt go nie odbiera. Pytam kierowc? ( ca?y czas rozmawiam na dwa telefony): „gdzie jeste??”. Odpowiada: „w hali lotniska, przy wyj?ciu, tam gdzie wszyscy ludzie wychodz? po kontroli paszportowej”. Mówi?: OK. Teraz pytam artyst?: „gdzie jeste??”. Odpowiada: „w hali lotniska, przy wyj?ciu, tam gdzie wszyscy ludzie wychodz? po kontroli paszportowej”. Mówi? do artysty: „jeste?cie obok siebie. Podnie? r?k? do góry”. Teraz kontaktuj? si? z kierowc? mówi?c do niego: „On jest obok Ciebie i ma podniesion? r?k? do góry” na co kierowca odpowiada: „ nikt nie ma podniesionej r?ki do góry”. My?l? sobie, „co jest?” ale nie daj? za wygran? mówi?c do artysty i kierowcy aby wyszli na zewn?trz lotniska i pytam jaki napis widz? na murze budynku. Kierowca odpowiada: ”Kraków Balice” a artysta mówi: „Frankfurt am Main”. Nogi mi si? ugi??y. Mówi? do artysty: „Ty masz wyl?dowa? w Krakowie. Frankfurt to Twoja przesiadka!!!!” Nasta?a cisza! Po czym artysta mówi: „ To ja nie gram we Frankfurie?” Odpowiadam: „Nie i jak najszybciej ?ap nast?pne po??czenie bo jak nie dolecisz to...” Na szcz??cie dolecia? nast?pnym samolotem :)

10. Czy to prawda ?e termin Mayday 10.11 od przysz?ego roku zmieni dat? tego eventu?

W tym roku na MAYDAY spotykamy si? jak zwykle 10 listopada. Je?eli decyzja o zmianie daty w ogóle zapadnie- poinformujemy Was o tym na pewno.

11. Jaka by?a pierwsza impreza zorganizowana przez Agencj? MTP, w którym roku si? odby?a i w jakim miejscu?J (Jessica Gumi?ska)

Pierwsza impreza to MAYDAY w 2000 roku.
12. Planujecie organizacj? Silesia in Love i Soundtropolis w 2013 roku? Je?eli tak to czy mo?ecie zdradzi? nam przybli?one terminy?

Oczywi?cie , ze planujemy III edycje SILESIA in LOVE. Co do SOUNDTROPOLIS to decyzj? podejm? na pocz?tku 2013roku.

13. Jest szansa, ?e Klaudia Gawlas zostanie sta?? rezydentk? polskiej edycji Silesia In Love? By?a dwa razy, pojawi si? trzeci raz? (Tomasz Mielczarek)

Jeszcze za wcze?nie aby mówi? o sk?adzie na SILESIA in LOVE. Przed nami MAYDAY i to jest w tym momencie dla nas priorytet. Ale na Silesii 2013 planujemy 5 scen!

14. Czy jest szansa by Soundtropolis wróci?o do Ogrodzie?ca? (Sebastian Che?czy?ski)

Nie, raczej nie ale jak to si? mówi: „nigdy nie mów nigdy”

15. Dlaczego Toxicator zosta? zniesiony z kalendarza? Czy mo?na by by?o jej klimat do??czy? do Silesia In Love? Wzmacniaj?c w ten sposób scen? Fight For Techno o hardtechno, czy te? hardstyle? Polska idzie w kierunku mocnych uderze?, a Toxicator by? jedyn? tak? imprez? w Polsce. (Magdalena Bartczak)

Podj?li?my wiele prób organizowania imprez HardStyle/Hardcore. Niestety, to zbyt w?ski target w Polsce aby to robi?. Mamy w planach, aby jedna ze scen na SILESIA in LOVE by?a w?a?nie w tych klimatach. Ale powtarzam: ”mamy w planach”

16. Jest szansa na powrót Nature One do Polski? (Dariusz Kobyli?ski)

Niestety nie.

17. Wszystkie eventy organizowane przez MTP jak Silesia In Love, Soundtropolis i Mayday odbywaj? si? na ?l?sku (wiadomo jest to kolebka techno), wi?c czy agencja planuje stworzy? jaki? nowy projekt który móg?by odby? si? np. nad morzem i po??czy? tym pó?noc-po?udnie i zorganizowa? jaki? jeden naprawd? wielki festiwal techno w podobnym stylu jak np robi? to w Niemczech, Hiszpanii lub Belgii? (?aneta Repli?ska)

Nasz agencja znana jest z imprez organizowanych w?a?nie na ?l?sku. Skoro wychodzi nam to dobrze, czego potwierdzeniem jest gromadzona rokrocznie publiczno??, po co to zmienia??

Ponownie- nie wykluczamy niczego. Kto si? nie rozwija – ten si? cofa- ta zasada motywuje nas i pozwala od 12-lat zaskakiwa? Was – kiedy przekraczacie próg Spodka. Z pewno?ci? wiecie, ?e MAYDAY to najstarsza impreza w ca?ej Polsce. I jako jedyna jest ca?y czas najlepsz? i najwi?ksz?. To Wy i Wasze oczekiwania stawiacie poprzeczk? coraz wy?ej - nie ma nic przyjemniejszego ni? przygotowywa? event –którym ?yjemy my i Wy. Wasze emocje - spotkanie z Wami na Members Of Mayday- daje nam sil? na ca?y kolejny rok!


18. Czy agencja MTP rozmawia?a ju? z innymi w innych krajach na temat po??czenia si? agencji i zorganizowania festiwalu wspólnie (niekoniecznie w Polsce, ale zrobi? Polsk? scen?) nawet nie co rok, ale raz na 5 lat. Czy istnia?aby mo?liwo?? takich rozmów aby po??czy? wszystkie agencje w Europie i zrobi? po prostu miasteczko techno? (?aneta Repli?ska)

Do tej pory nie my?leli?my o tym, wszystkie nasze projekty organizowane w Polsce s? bardzo pracoch?onne i poch?aniaj? nas w 100% dlatego, ?e chcemy przygotowywa? je na wysokim poziomie. Nie wykluczamy tego w przysz?o?ci- lecz wed?ug Nas - w ca?ej Europie jest mnóstwo ?wietnych i naprawd? du?ych imprez - jeste?my pewni, ?e dla naszych fanów musimy stara? si? organizowa? ?wiatowej jako?ci imprezy w?a?nie w Polsce aby klubowicze nie musieli je?dzi? za granic? na podobne wydarzenia.

19. Na sam koniec mo?ecie w kilku s?owach zaprosi? klubowiczów na tegoroczn? edycj? Mayday Polska

Kochani Members Of Mayday!
Ju? 10 listopada po raz 13-sty spotkamy si? na najwi?kszym ?wi?cie muzyki elektronicznej w Polsce! Odnowiona Hala Spodek punktualnie o 19:00 otworzy szeroko swoje bramy aby powita? fanów MAYDAY. 24 artystów na trzech scenach zaprezentuje swoje najnowsze produkcje. Nowa scena Classic Floor przywróci ducha wczesnych edycji Mayday. Dawne hymny i brzmienia to Nasz wielki uk?on w stron? klasyki.

Przygotujcie si? na niesamowit? noc pe?n? emocji.
Do zobaczenia !Wywiad z Organizatorem Mayday przeprowadzi? Marcin Kuberski


Wi?cej informacji o Mayday Polska 2012:
www.housemafia.pl/event,mayday-polska,562.html
Strony Agencji MTP:
www.mayday.pl
www.facebook.com/MaydayPoland
www.facebook.com/SilesiaInLove
www.facebook.com/Soundtropolis.Poland
 Dodał: MartinEvvent, czytany razy: 4294
Źródło: HouseMafia

Tagi: Mayday Polska Wywiad MTP Mayday Silesia In Love Soundtropolis
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2022 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
fotografia ślubna, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Częstochowa, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Łódź,
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt