HouseMafia.pl : The house of god
23 Października 2019r
» On-line: 54 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D ElectroShock~ dla Moderator- Siema!!! Uwazam ze brakuje zdecydowanie jednego gatunku w katalogu muzycznym! mianowicie Minimal-Techno . pozdrawiam mateusz~ dla NOWY TOMYŚL WLKP- pozdro dla NOWEGO TOMYSLA I CALEJ WLKP!!!!MATT M Carl002~ dla - Pozdro dla wariatów z M-CE :) kumpel026~ dla Moniki- Pozdrowienia dla wszystkich !!! oraz specjalne dla mojej kochanej Monisi !! pozdro z bydgoszczy !!!!!!!!!!!!!!! Lecimyyyyyyyyyyy Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 15.11.10

Wywiad z Cosmic Gate

Zosta?y ju? nieca?e dwa tygodnie do Godskitchen Polska 2010! Tak niewiele czasu. Jak mo?na przeczyta? na oficjalnym Facebook Fan Page MSM Events, prace trwaj? pe?n? par? i szczegó?y oprawy artystycznej dopinane s? na ostatni guzik.

Tymczasem mamy dla Was krótki wywiad z tak bardzo oczekiwanymi w naszym kraju Cosmic Gate, którzy z pewno?ci? 27 listopada wynagrodz? Wam swoj? nieobecno?? z kwietnia, kiedy to z powodu tragicznych wydarze? 10 kwietnia nie mogli przyby? w nowym terminie A State of Trance 450.


Wywiad przeprowadzi? Ando z Planety Pozna? we wspó?pracy z MSM Events.


Ando: Cze??, jak si? macie na 2 tygodnie przed wyst?pem w Polsce?

Cosmic Gate: Wszystko dobrze. Wrócili?my w?a?nie z Moskwy. Z niecierpliwo?ci? wyczekujemy na wyst?p w Polsce, poniewa? ju? dawno nie grali?my w waszym kraju. Ju? my?limy o tym, co zagra?.

A: Jak sp?dzacie czas wolny od studia i wyst?pów?

CG: To trudne pytanie. Szczerze mówi?c nie mamy za du?o wolnego czasu, ale sp?dzamy go tak, jak wi?kszo?? ludzi: na czytaniu, przebywaniu z rodzin?. W?a?nie rozmawia?em z Nic’iem o tym, ?e ogl?da? wczoraj filmy. Próbujemy równie? znale?? chwil? czasu na sport – czyli ogólnie rzeczy, które robi? miliony ludzi.

A: Co to by? za film?

Nic Chagall: To by? rodzinny film dla dzieci :)

A: Co zmieni?o si? w clubbingu od czasu, gdy weszli?cie na scen?, czy pami?tacie swój pierwszy wyst?p?

CG: Pierwszy wyst?p...ci??ko powiedzie?, ale muzyka zdecydowanie si? zmieni?a – trance wci?? istnieje, ale jest wolniejszy, bardziej progresywny, nie jest ju? taki ci??ki jak kiedy?.

A: Zremiksowali?cie ju? temat przewodni z filmu „Avatar”. Czy chcieliby?cie stworzy? remix do utworu ze ?cie?ki d?wi?kowej innego filmu? Mo?e co? Hansa Zimmera? :)

CG: Zremiksowanie motywu przewodniego z filmu “Avatar” by?o dla nas du?ym wyzwaniem, poniewa? orygina? jest ballad?. Jeste?my oczywi?cie otwarci na kolejny taki projekt, mimo tego, ?e jak mówili?my jest to bardzo ci??kie zadanie.


A: Co sk?oni?o Was do wydania p?yty „Back 2 the Future”?

CG: Ju? pisali?my o tym w mediach, ?e zawsze lubimy podczas swoich wyst?pów zagra? par? naszych starszych klasyków. Niestety kawa?ki z roku 1999 i wczesnych lat nowego tysi?clecia brzmi? po prostu inaczej ni? te nowe. Szczerze mówi?c nie byli?my zadowolenie z ich brzmienia, wi?c doszli?my do wniosku, ?e to najwy?szy czas by je od?wie?y?. Zacz?li?my od zrobienia bootlegów na w?asny u?ytek. To by? nasz pierwszy pomys?. Okaza?o si?, ?e zosta?y one bardzo dobrze przyj?te, wi?c pomy?leli?my o nadaniu nowego brzmienia naszym najlepszym ze starszych kawa?ków. Tak w?a?nie ruszy? projekt. By?y to nasze w?asne wersje zrobione na nasze potrzeby.

A: Wed?ug jakich kryteriów dobierali?cie remixerów, co nale?y zrobi? by znale?? si? na Waszej p?ycie?

CG: Hehehe :) Wybrali?my ludzi, których lubimy i którzy wg. nas wydaj? dobre produkcje. S? to reprezentanci house’u, electro, progressive trance’u, uplifting trance’u w przypadku których byli?my pewni, ?e zrobi? “dobr? robot?” z naszymi utworami. Tak aby powsta? mix tego co jest w naszym stylu z muzycznym klimatem, który pasuje do naszych utworów.

A: Je?li spojrze? na Artystów, którzy stworzyli swoje wersje waszych hitów, szczególnie tych którzy znale?li si? na drugiej p?ycie (Alexander Popov, Robbie Rivera, Dj Delicious, czy Dimitri Vegas & Like Mike) mo?na zauwa?y?, ?e s? to producenci raczej nie zwi?zani z muzyk? trance. Czy to oznacza, ze w przysz?o?ci Cosmic Gate stworzy co? w bardziej house’owym stylu? ;)

CG: Nie, zdecydowanie nie. To dotyczy tylko drugiej p?yty. Lubimy s?ucha? zarówno muzyki house jak i trance. Skoro powstaje kilka remixów dla jednego utworu, dlaczego wszystkie musz? by? trance’owe? Pierwsza p?yta jest g?ównie trance’owa. Chcemy mie? na p?ycie równie? house’owe remix, gdy? uwa?amy, ?e dzi?ki temu, mo?na umie?ci? g?ówne motywu z naszych utworów w house’owym kontek?cie. Uwa?amy, ?e te remixy naprawd? pokaza?y, ?e jest to mo?liwe. Uwa?amy, ?e fajnie jest mie? na p?ycie remixy, w ro?nych gatunkach muzycznych a jednocze?nie trudnych do jednoznacznego zdefiniowania. S? to zdecydowanie wersj?, które mog? by? grane przez bardzo ró?nych Dj’ów. Uwa?amy to za bardzo interesuj?ce.

A: Co prawda premiera albumu w styczniu, ale pewnie zaprezentujecie chocia? cz??? tych produkcji podczas Godskitchen Polska? Czego mog? spodziewa? si? Klubowicze?

CG: Zdecydowanie tak! Nie wiemy jeszcze, które to b?d? kawa?ki, ale na pewno b?dzie to du?o utworów z albumu “Back 2 the Future”.

A: Czy uwa?acie powoli mijaj?cy ju? rok 2010 jako udany dla Cosmic Gate?

CG: Zdecydowanie. Grali?my niesamowit? ilo?? imprez, które by?y wyprzedane. Wczoraj zrobili?my kalkulacj?, z której wysz?o, ?e grali?my 45 imprez w pó?nocnej Ameryce! Ten rok jest dla nas wielkim sukcesem. Oprócz tego zrobili?my remix utworu ze ?cie?ki d?wi?kowej filmu “Avatar”, kompilacja “back 2 the future”. Nowe remiksy pojawi? si? w po?owie przysz?ego roku. Tak, uwa?amy ten rok za bardzo udany!

A: Dzi?ki za rozmow? i do zobaczenia w pozna?skiej Hali „Arena”

CG: Do zobaczenia w Poznaniu! Dzi?kujemy.BILETY na Godskitchen Polska 2010 dost?pne s? w czwartej, ograniczonej puli 106 PLN na TicketPlanet.pl Dodał: Sven-T, czytany razy: 1155
Źródło: HouseMafia

Tagi: Wywiad z Cosmic Gate MSM Events Interview 4clubbers 4clubbers.tv 4ctv Godskitchen Polska 2010
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2019 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polecamy: Fotograf ślubny Częstochowa, Kamerzysta Częstochowa
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt