HouseMafia.pl : The house of god
19 Maja 2022r
» On-line: 55 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów Adrianek8510~ dla Dla całej społeczności HM- Witam wszystkich i pozdrawiam Filips90~ dla - Niewiem czy mi sie uda,ale kiedys kilka lat wstecz poznalem przez te strone goscia o imieniu Marek z Inowrocławia...tworzy muzyke w FL Trance Uplifting. Utrzymywalismy kiedys kontakt na gg - lecz ja potem nr stracilem i wlasnie szukam tej osoby. Jesli sie okaze ze go znajde lub ktos go zna,to poprosze o kontakt na e-mail : [email protected] Bystry91~ dla - Pozdrowienia !!! artbi~ dla Pozdro dla Metadorów- Pozdrawiam wszystkich z portalu HOUSE MAFIA dodałem nowe nutki bo od wielu miesięcy cicho i głucho na tej stronie a z czego widzę nikt nic nie wrzuci tylko czeka na sępa pozdrawiam serdecznie :-) oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 31.03.15

Wywiad z Organizatorem Fame Music Festival

Do Fame Music Festival pozosta?o ju? tylko kilka dni - Postanowili?my przeprowadzi? krótki wywiad z organizatorem tego wydarzenia.


1. W drugiej po?owie ubieg?ym roku w mediach pojawi?a si? informacja o SHARK Music Festival czy to ma zwi?zek z Waszym Festiwalem ? Je?eli tak co by?o powodem zmiany nazwy ?

Tak nazwa uleg?a zmianie, gdy? sponsor nie wywi?za? si? z wcze?niejszych ustale?

2. Dlaczego zdecydowali?cie si? Pa?stwo na organizacj? dwudniowego wydarzenia?

Jak sama nazwa wskazuje - Festiwal jest przynajmniej dwudniowy.

3. W Sieci pojawi? si? oficjalny hymn wydarzenia - Kto jest autorem?

Force & Words Feat. Bagrationy4. Wielu Naszych u?ytkowników oczekuje na wizualizacj? projektu sceny. B?dzie szansa, ?e zobaczymy tak? publikacj? przed wydarzeniem?

Nie b?dzie takiej mo?liwo?ci

5. Czy Fedde Le Grand wyst?pi razem ze swoim MC ?

Na chwil? obecn? nie.

6. Co Nam mo?ecie powiedzie? o: Soni Hill , Robert Sevillano , Damian Force , Edu Natored , BOZANDMONSTRR ? S? to nowe nazwiska które nie mia?y jeszcze mo?liwo?ci pokazania si? szerszej publiczno?ci w Polsce.

BAM W wieku 7 lat Julien C. rozpocz?? swoj? przygod? z perkusj?. Od tego czasu zacz?? ??czy? swoje umiej?tno?ci w wielu stylach muzycznych od muzyki rockowej po «jazz fusion». Obok perkusji, Juliena pasjonowa?o tak?e bycie dj-em, a w 1996 r. zacz?? miksowa? muzyk? podczas kilku elektronicznych nocy w ró?nych klubach, i okaza? si? absolutnym hitem. Jego ostre i eklektyczne gusta stale popychaj? go do mieszania ró?nych gatunków muzyki. Jest wysoko wykwalifikowany jako dj, miesza perkusj?, muzyk? elektroniczn? na ?ywo i stworzy? zespó? dj-ów graj?cych na ?ywo o nazwie Amadehouse. W celu uzupe?nienia swojego muzycznego wykszta?cenia, Julien zacz?? studia na Musical International Academy, które uko?czy? z wyró?nieniem jako perkusista i sound designer. W 2012 roku wraz z Luc.A stworzyli BAM & the label BOZANDMONSTRR Records.

BOZANDMONSTRR Records proponuje muzyk?, która ma ostre rytmiczne konstrukcje z silnymi i energicznymi melodiami.

EDU NATORED Edu Natored DJ i Producent, urodzi? si? z siln? pasj? do muzyki, która przyci?gn??a go do ?wiata miksowania. Najlepsze lata umiej?tno?ci osi?gn?? dzi?ki swoim rodzicom, którzy s? profesjonalnymi muzykami graj?cymi na ró?nych instrumentach.

Jedna z jego pierwszych sesji mia?a miejsce w 2001 r., kiedy wyst?powa? na prywatnych imprezach w ró?nych klubach w Barcelonie. Latem 2006 r. rozpocz??a si? jego kariera jako DJ’a rezydenta w jednym z najlepszych klubów CHIRINGUITO na wybrze?ach Barcelony. Wtedy zacz?? by? rozpoznawalnym DJ’em, o którego zabiegano na ró?nych imprezach w Barcelonie. Zapewnia? on najlepszy DEEP HOUSE I HOUSE OF THE MOMENT.

W sierpniu 2009 roku zosta? zaproszony na Barcelona Summer Week gdzie mia? okazj? dzieli? scen? z najbardziej znanymi DJ’ami, tj. Eric Morillo, Tiesto, Armin van Buuren, Robbie Riviera. Tego samego roku Edu podpisa? miesi?czny kontrakt na granie w luksusowym hotelu ME, na imprezie ANGELS & KINGS.

W 2010 roku rozpoczyna prac? w najbardziej presti?owym klubie w Barcelonie a tak?e wyst?puje w miejscach tj. IBIZA, BERLIN, W?OCHY oraz trzy dniowe rejsycdo Rzymu lub do zimnej Moskwy. Gra? równie? w Katarze (Doha) w Lounge Club. Podczas swojego do?wiadczenia jako DJ pracowa? równie? podczas wa?niejszych Festiwalach w Barcelonie oraz ró?nych klubach tj. CATWALK, SHOKO BARCELONA, SOTAVENTO BEACH CLUB, OPIUM MAR, CARPE DlEM, ElBlSl, LATLANTIDA BEACH CLUB, W HOTELU, HOTEL ME, BROADBAR, KABARET BERLIN, SALA BIKINI, FESTIVAL BARCELONA SUMMER I na wielu innych.

Na chwil? obecn? Edu rezyduje w ka?dy wtorek w HOTELU BARCELONA w klubie ECLIPSE (BEAUTIES NIGHT) w ka?dy czwartek w BOUJIS BARCELONA (BAD GIRL) w soboty w OMMSESSION. Latem mo?na równie? s?ucha? Edu Natored, w SALT BEACH CLUB. W lecie 2011 Edu rozpocz?? sprzeda? swojej pierwszej p?yty .Martin (Original Mix) i REMIX OBOK mi?dzynarodowych s?aw min. DJ DEL HORNO... Edu Natored jest znany w Barcelonie jako jeden z najbardziej profesjonalnych DJ’i, jest definiowany przez swoj? elegancj? i magiczne po??czenie z publiczno?ci?.

Jest cz?onkiem grupy CLEARNIGHTS (WWW.FACEBOOK.COM/ CLEARNIGHTS)
DJ SONI HILL Miasto i kraj pochodzenia: Malaga, Hiszpania
Styl muzyczny: Tech House, Indie, Progressive House, Chill

W wieku zaledwie 27 lat ale ju? z ponad siedmioma latami do?wiadczenia, Soni Hill jest jedn? z najbardziej obiecuj?cych Djek. Ka?dy, kto mia? okazj? zobaczy? jej wyst?p na ?ywo przyznaje, i? jej muzyka i jej energia ?api? za serce ka?dego z klubowiczów. Sety Soni Hill s? zró?nicowane, od komercyjnego house czy latino a? do najg??bszego tech house. Jako DJ, Soni Hill szybko dojrza?a a jej najwi?ksz? zalet? jest sposób, w jaki rozumie muzyk?. Pomimo m?odego wieku uda?o jej si? ju? zagra? w niektórych z najwa?niejszych klubów ?wiata, takich jak MINISTRY OF SOUND w LONDYNIE, THE CITY w Cancun, FABRIK w Mdrycie czy HARD ROCK na Dominikanie. W ostatnich latach sta?a si? wielk? niespodziank? na Karaibach, b?d?c jedn? z pierwszych kobiet Djek w tej cz??ci ?wiata. Jej obecno?? by?a cz?sta w programach telewizyjnych na kana?ach takich jak Telemundo czy Antena Latina.

Soni Hill doskonale wie, czego chce od muzyki i ma niesamowit? ?atwo?? dostosowyania si? do sytuacji, rozumienia publiczno?ci i czucia parkietu. Ma do?wiadczenie Djowania w wielu klubach solo lub przy innych znanych Djach, takich jak Dubfire, Hernan Canteo, 2 Many DJs, The Zombie Kids, John Digweed, Fedde le Grand, Wally Lopez czy Carl Cox, a tak?e na festiwalach takich jak Winter Festival Space of Sound. Jej muzyka jest ?wie?a, a Soni wk?ada w ni? swoj? m?odo??, energi? i pasj?, poniewa? dla niej Djowanie to nie praca a sposób ?ycia.

Robert Sevillano Swoj? karier? jako DJ rozpocz?? w wieku 14 lat jako DJ w Korus, Irún, klubie nocnym, który wspó?pracowa? ze stacj? radiow? "Los 40 Principales". Wkrótce potem przeniós? si? do "Klan Irún", klubu w kraju Basków graj?cego w tamtym czasie innowacyjn? muzyk? elektroniczn?. Jego ostatnim krokiem w kierunku muzyki House by?a praca w klubie "KU" w San Sebastian, gdzie wspó?pracowa? z jednym z jego kolegów po fachu, profesjonalnym did?ejem Juanem Carlosem Sanchez. Tam mia? okazj? dzieli? scen? z takimi s?awami jak Juan Atkins, Derrick May, Rolando, Jeff Mills, Laurent Garnier i wszystkimi najlepszymi did?ejami na arenie mi?dzynarodowej w tym czasie.

Od kiedy przyby? do Barcelony, Roberto pracuje jako DJ rezydent w klubach "Too much", "Coppelia club", a obecnie jest did?ejem w CDLC (Carpe Diem Barcelona) wraz z Camilo Franco i Lee Starkiem. CDLC klub to lokalna wizytówka muzyki House w Barcelonie, gdzie w ka?dy czwartek nadzoruje on muzycznie imprez? "Red Light District", która go?ci artystów na najwy?szym poziomie. Nikt nie pozostaje oboj?tny na po??czenie przez niego wszystkich rodzajów muzyki House i bardzo dynamiczne i uderzaj?ce sesje, co czyni go doskona?ym did?ejem klubowym. Roberto mia? te? wiele okazji, aby wykaza? swoj? wiedz? i pasj? w innych stylach muzyki house, w odmianach soulfoul i lounge, graj?c w takich miejscach jak "Cafe Irún".

Maj?c taki czysty i osobisty styl, który jest alternatyw? do ci?g?ej rutyny, jest on w stanie da? w?asn? oryginaln? i ?wie?? interpretacj? typowej muzyki, któr? zazwyczaj s?yszymy w klubach, Roberto gra? w wielu znanych klubach graj?cych muzyk? house na ?wiecie, takich jak "Sutton" w Barcelonie lub "Ushuaia" na Ibizie.
Jako sta?y DJ na MVP, która jest najbardziej presti?ow? niedzieln? imprez? w Barcelonie, gdzie pracuje razem z Williamem Belartem i Javim Mul?, Roberto, który ma bzika na punkcie muzyki, czuje si? jak domu pokazuj?c si? z swojej najlepszej strony Tech-house. Podczas pracy jako producent wraz z Johnem di Lago, którego uwa?a za prawdziwy numer jeden, uda?o mu si? stworzy? takie muzyczne hity jak “Fever Called Love feat Mary Row”, “I Believe RMX 4 Kren 2012″, lub najnowsza “I Feel So Close vs Vito Orofino”, która jest puszczana na ca?ym ?wiecie.
Roberto jest gospodarzem i dyrektorem programu „District house” w radiu „Enjoy fm”, http://www.enjoyfm.es, 93,8 FM w pó?nocnej Hiszpanii), w którym w ka?dy poniedzia?ek od 20 do 22 (równie? powtarzane w sobot? od 15 do 17) streszcza krajowe i mi?dzynarodowych wiadomo?ci na temat bran?y muzyki House. W tym dynamicznym programie, gdzie muzyka jest mieszan i grana na ?ywo, gra on ró?ne rodzaje muzyki od soulfoul po tech-House.

7. Kiedy Poznamy dok?adn? rozpisk? czasow? wydarzenia ?

W przeci?gu najbli?szych dni.

8. Jaki rodzaj p?atno?ci b?dzie obowi?zywa? podczas imprezy ?

Gotówka

9. P?atno?ci za ?

Toalety - niep?atne
Szatnia - p?atna
Depozyt - tak

10. Jaka marka alkoholu b?dzie odpowiada?a za sprzeda? piwa ? B?dzie mo?liwo?? zakupu alkoholu wysoko-procentowego dla posiadaczy zwyk?ych biletów ?

Piwo Lech. Tylko posiadacze karnetów VIP b?d? mieli dost?p do mocniejszych alkoholi.

11. B?dzie prowadzona transmisja na ?ywo przez radio RMF MAXXX ?

Pracujemy nad tym, nie b?dzie mo?liwo?ci transmisji ca?o?ci ale pocz?tki setów.

12. Który dzie? cieszy si? wi?kszym zainteresowaniem klubowiczów ?

Oba dni ciesz? si? takim samym zainteresowaniem.

13. Planujecie sprzeda? biletów w dniu imprezy ? Je?eli tak, to w jakiej cenie b?dziemy mogli naby? wej?ciówki na " bramce " ?

Tak, bilet jednodniowy to cena 110 - 115 z?, karnet dwudniowy 170 zl.Wi?cej informacji o wydarzeniu znajdziecie pod linkiem:

Wi?cej informacji o imprezach:
housemafia.pl/event,fame-music-festival-dzien-i,1002.html
housemafia.pl/event,fame-music-festival-dzien-ii,1003.html

Video zapowied? wydarzenia

 Dodał: MartinEvvent, czytany razy: 3528
Źródło: HouseMafia

Tagi: Fame Music Festival Fame wywiad wywiad z organizatorem
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2022 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
fotografia ślubna, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Częstochowa, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Łódź,
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt